Wennova Holding B.V. | Telefoon: +31 (0)546-842083 | E-mail: info@wennova.nl | KVK 61493368 | BTW NL854365588B01